Ce înseamnă o fișă SSM și cum se completează corect

Ce înseamnă o fișă SSM și cum se completează corect

Sănătatea și securitatea în muncă reprezintă aspecte fundamentale în orice mediu de lucru. Protejarea angajaților împotriva accidentelor și a bolilor profesionale este o responsabilitate importantă pentru orice angajator. Un instrument crucial în acest sens este Fișa de Securitate și Sănătate în Muncă, cunoscută sub acronimul SSM. În acest articol vom explora în detaliu ce înseamnă o fișă SSM și cum se completează corect pentru a asigura un mediu de lucru sigur și sănătos.

Ce este o fișă SSM?

Fișa de Securitate și Sănătate în Muncă (SSM) este un document obligatoriu în cadrul oricărui loc de muncă. Aceasta are rolul de a identifica și evalua riscurile potențiale pentru sănătatea și securitatea angajaților în timpul exercitării sarcinilor lor și de a stabili măsuri pentru prevenirea și gestionarea acestor riscuri.

Fișa SSM este un instrument esențial în implementarea unui program de securitate și sănătate în muncă eficient. Aceasta asigură că angajații sunt conștienți de riscurile la care sunt expuși și de măsurile de precauție necesare pentru a evita accidentele și incidentele legate de sănătate.

Ce informații trebuie să conțină o fișă SSM?

O fișă SSM trebuie să conțină o serie de informații esențiale pentru a fi eficientă. Acestea includ, dar nu se limitează la:

 1. Date de identificare: Numele companiei, adresa, datele de contact ale angajatorului și ale lucrătorilor responsabili pentru securitatea și sănătatea în muncă.
 2. Descrierea activităților: O descriere detaliată a activităților desfășurate la locul de muncă și a posturilor de lucru implicate.
 3. Evaluarea riscurilor: Identificarea și evaluarea tuturor riscurilor potențiale pentru sănătatea și securitatea angajaților. Acest lucru implică identificarea pericolelor, evaluarea probabilității de producere a unui incident și evaluarea gravității acestuia.
 4. Măsuri preventive și corective: Specificarea măsurilor preventive și corective luate pentru a minimiza sau elimina riscurile identificate. Aceste măsuri pot include echipamente de protecție personală, instruirea angajaților sau modificări ale proceselor de lucru.
 5. Plan de acțiune în caz de urgență: Stabilirea unui plan de acțiune în caz de accidente sau situații de urgență, precum incendii sau evacuări.
 6. Instruirea angajaților: Detalii despre instruirea oferită angajaților cu privire la măsurile de securitate și sănătate în muncă, precum și despre modul corect de folosire a echipamentelor de protecție personală.
 7. Date de contact pentru situații de urgență: Informații despre modul de contactare a serviciilor de urgență și a personalului medical în caz de nevoie.

Cum se completează corect o fișă SSM?

Pentru a completa corect o fișă SSM, trebuie să urmați câțiva pași esențiali:

 1. Identificarea și evaluarea riscurilor: Porniți prin identificarea și evaluarea tuturor riscurilor potențiale pentru sănătatea și securitatea angajaților. Implicați angajații în acest proces pentru a obține o perspectivă mai detaliată asupra riscurilor specifice.
 2. Stabilirea măsurilor preventive și corective: Pe baza evaluării riscurilor, stabiliți măsurile preventive și corective necesare. Asigurați-vă că aceste măsuri sunt clare, fezabile și aplicabile.
 3. Instruirea angajaților: O parte crucială a completării fișei SSM este asigurarea că toți angajații sunt instruiți corespunzător cu privire la măsurile de securitate și sănătate în muncă. Documentați această instruire și mențineți înregistrările.
 4. Actualizarea regulată: Fișa SSM nu este un document static. Este important să o actualizați periodic sau ori de câte ori apare o schimbare semnificativă în activitățile sau riscurile de la locul de muncă.
 5. Audit și revizuire: Realizați audituri periodice ale fișei SSM pentru a vă asigura că măsurile luate sunt eficiente și că fișa SSM este în concordanță cu reglementările actuale.
 6. Asistență profesională: Dacă nu sunteți sigur de cum să completați fișa SSM sau aveți întrebări legate de securitatea și sănătatea în muncă, puteți solicita asistența unui specialist în domeniu sau a unui consultant în SSM.

O fișă SSM este un instrument esențial pentru asigurarea sănătății și securității angajaților la locul de muncă. Completarea corectă a acesteia implică identificarea și evaluarea riscurilor, stabilirea măsurilor preventive și corective, instruirea angajaților și actualizarea regulată a documentului. Prin respectarea acestor pași, puteți contribui la crearea unui mediu de lucru sigur și sănătos pentru toți angajații companiei dumneavoastră.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *